“Рa mbathje, рa reςipeta, Enсa deI komрIet nυdo në рIazh”…

“Рa mbathje, рa reςipeta, Enсa deI komрIet nυdo në рIazh”…

Me rri tjen e t emperaturave, këngëtarja Enca Haxhia duket se po shijon pushimet më mirë se çdo njeri tjetër. Por fotot e publikuara nga ajo në rrje tin social instagram duken qartë se janë më të nxe hta se vetë tem peraturat.

Këngëtarja ka zgjedhur të poz ojë nu do teksa është “fshehur” pas një sh këmbi, dhe duket vetëm një pjesë e tru pit.

“Mu duk e lezetshme, mund ta fshij më vonë”- shkroi ajo ba shkëngj itur me foton, ku s igu risht dhe nuk mungojnë komente nga fansat.