Zhduken cdo dite lulet nga varri i nënës, vendos një kamerë dhe zbulimi është i pabesueshëm…(VIDEO)

Pas vd .ek.j. es së nënës së saj të moshuar, çdo javë shkonte në va.rr.e.za për të vendosur lule mbi v.arr.in e saj.Por rast pas rasti i bënte përshtypje një detaj, lulet zhdu.kes.hin gjithmonë.Kështu ajo mendoi të vinte një kamerë për të zbuluar se kush ishte h a.jd.uti.Ajo pa se një vajzë vi.d. h .te me shpejtësi lulet e v,arrit të nënës së saj, pa prekur ato ngjit…V1DE0