Iѕhin të bukur si уje! Вurrë e grua “ndërrojnë jetë раѕ daѕmës, motra e nuѕеѕ rrëqeth” me fjalët Zemra ѕ’kam fjalë!

Iѕhin të bukur si уje! Вurrë e grua “ndërrojnë jetë раѕ daѕmës, motra e nuѕеѕ rrëqeth” me fjalët Zemra ѕ’kam fjalë!

Ata kishin katër ditë që ishin martuar dhe kur të gjithë mendon se do të ishin të lumtur për jetë, çifti i ri ka hu mbur jetën.

Dasma e tyre përfundoi në një tra gjedi të madhe. Costas John Sivyllis 30 vjeç dhe Lindsey Vogelaar 33 vjeçe nga Denver në Amerikë vd iq ën në një aks ide nt. Aerop lani i tyre u rr ëzua dhe të dy hum bën je tën.

Dasmën e tyre të vogël ata e bënë në Telluride dhe u nisën për muajin e mjaltit, por çdo gjë shkoi k eq dhe përfundoi në një dh imbje të madh.

Dy të sapomartuarit ishin rrugës për në Florida, kur avioni i tyre u rrë zua vetëm 15 minuta, pasi ishte ngr itur. Motra e saj i ka rrë qethur të gjithë me një de dikim në rrjetet sociale.

“Motra ime e bukur, shoqja ime më e mirë dhe nusja më e bukur v di q dje me burrin e saj të bukur dhe të lumtur në një ak sident ajror. Zemrat po na dhe mbin aq shumë sa nuk kemi fjalë ta themi.”