E trådhtoi të dashurën me një bjonde, e dashura e bën për ujë të ftohtë..

E trådhtoi të dashurën me një bjonde, e dashura e bën për ujë të ftohtë..Ju ft0jmëtë nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Një djalë ka vendosur t’i bej një lojë të dashurës së tij. Të gjithë këtë in skenim ai e ka re gjistruar me ndihën e shokëve të vet. Ai fton një vajzë bjonde në shtëpi dhe pret që të vij e dashura me pr etendimin se ajo i kap m at të dy. Por me s iguri ai nuk e kishte pritur këtë r eagim nga e dashura pasi i gjen të dy në shtëpi.

Të gjithë këtë i nskenim ai e ka reg jistruar me ndihën e shokëve të vet. Ai fton një vajzë bjonde në shtëpi dhe pret që të vij e dashura me pretendimin se ajo i kap mat të dy. Por me si guri ai nuk e kishte pritur këtë re agim nga e dashura pasi i gjen të dy në shtëpi.Ju ft0jmëtë nd1qn1 v1de0n më p0shtë…