Bëri “operacionin e parë plastik vetëm 20 vjeç, sot e reja ka marrë një pamje të frikshme”

Bëri “operacionin e parë plastik vetëm 20 vjeç, sot e reja ka marrë një pamje të frikshme”

Një hundë e vogël e harkuar, buzë të trasha e flokë të gjatë… një bel i hollë dhe një trup me përmasa 90-60-90 janë konsideruar tiparet ideale përsa i përket syrit kr itik të shoqërisë./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet.

Edhe pse jo të gjithë i arrijmë këto standarde të vendosur nga industria e bukurisë, kemi gjetur mënyra të tjera a lternative për t’i arritur.Standardet e bukurisë na janë imp onuar edhe më shumë me futjen e rrjeteve sociale gjerësisht në jetët tona ja si duket kjo vajz/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet.

Një hundë e vogël e harkuar, buzë të trasha e flokë të gjatë… një bel i hollë dhe një trup me përmasa 90-60-90 janë konsideruar t iparet ideale përsa i përket syrit kr itik të shoqërisë.Edhe pse jo të gjithë i arrijmë këto sta ndarde të vendosur nga industria e bukurisë, kemi gjetur mënyra të tjera alt ernative për t’i arritur.Standardet e bukurisë na janë i mponuar edhe më shumë me futjen e rrjeteve sociale gjerësisht në jetët tona ja si duket kjo vajz/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet