“U martova me një arab, perlot shqiptarja e pashë vetë me sytë e mi që është g*y”

“U martova me një arab, perlot shqiptarja e pashë vetë me sytë e mi që është g*y”

Martesa e lidhur me da shuri zakonisht është ajo që pri tet të jetë më jetëgjatë. Dy persona jo gjithmonë lidhin jetët për shkak të ndje njave,/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet.

por edhe për interesa të tjera si përfitimet ekonomike apo fs hehja e prirjeve s e k su a le. Zgjidhja e një martesë është pjesa më e dh imb shme pasi ata që vu ajnë më shumë janë fëmijët. AR a sti i një shqiptareje 27-vjeçare i mbërritur në inbox-in e JOQ.al hyn tek të pa zakontit./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet.

E reja thotë që është martuar me një shtetas a r a b prej një viti dhe nga kjo martesë ka lindur një vajzë. Ajo shton se e ka parë më sytë e saj bashkëshortin duke kryer marrë d hënie s e k s u ale me një tjetër person dhe ka vër tetuar se është g a y. Vajza kërkon ndihmën e fansave në dy aspekte. /Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet…