Mesuesja nga Librazhdi qe e ka bere me cdo drejtor shkolle ne cdo shkolle qe ka punuar…

Mesuesja nga Librazhdi qe e ka bere me cdo drejtor shkolle ne cdo shkolle qe ka punuar..

Mesuesja nga Librazhdi qe e ka bere me cdo drejtor shkolle ne cdo shkolle qe ka punuar/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet.

Kalojmë mirë, por nuk jam e kën.aq.ur me je.tën s.e.k su.ale që kemi, sepse unë kam nevojë çdo ditë për s.e.k.s. Nuk kam qenë kështu,.…Ndiqen! videon per te kuptuar se per qfare behet fjale:Ju/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet.

Kalojmë mirë, por nuk jam e kën.aq.ur me jetën s.e.k su.ale që kemi, sepse unë kam nevojë çdo ditë për s.e.k.s. Nuk kam qenë kështu,.…Ndiqen! videon per te kuptuar se per qfare behet fjale:Ju/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet