Jetë “gangsteri Jeta luksoze e të riut kosovar që i moren jetën sot” (FOTO)

Jetë “gangsteri Jeta luksoze e të riut kosovar që i moren jetën sot” (FOTO)

Një p ërpIasje me a rmë në qendër të qytetit të Hanoverit në Gjermani ka t r onditur op inionin publik.

Mediat ra portojnë se mes drejtuesve të dy makinave, një Porsche/Cayenne dhe një Mercedes/S500 pati një de bat të a shpër.

Më pas u dëgjuan k risma. Shoferi i makinës Po/rsche u p ërplas dhe më pas u gjet i v dekur.V iktima është shqiptar i Kosovës quhet Armin Neziri dhe vjen nga Mitrovica,

Ai është 30 vjeç dhe d yshohet për një v r asje të k ryer në vitin 2017. Ai ka v rarë një maqedonas.

H etimet vazhdojnë dhe a utori i k rimit nuk është kapur akoma. Në a ksion janë përfshírë edhe f orcat specíale.