Ganja: “Allahile“ kush po më tregon pse veshi uniformë burri i Vjosa Osmanit

Ganja: “Allahile“ kush po më tregon pse veshi uniformë burri i Vjosa Osmanit

Qeverisë i kërkohet ll ogari për pjesëmarrjen e burrit të Vjosa Osmanit në usht rimin e F SK-së
Pjesëmarrja e Prindon Sadriut, burrit të presidentes Osmani pa asnjë ftesë e madje me un iformë u shtarake në ush trimin e FS K-së në “Defender Europe” kishte shkak tuar re agime të mëdha në opi nion dhe në media.

E për këtë çështje është folur edhe sot në Kuvendin e Kosovës.

Deputetja e PDK-së, Ganimete Musliu ka pyetur qeverinë se mbi çfarë baze ka marrë pjesë Prindon Sadriu aty, duke qenë se ai është r ezervist.

“Çfarë g rade mban Prindon Sadriu? Si r ezervist që është, ai është i ob liguar që të marrë pjesë në tr ajnime. A ka pasë ftesë për pjesëmarrje në këtë ce remoni dhe nga kush është ftuar. Në çfarë cilësie ka marrë pjesë ai aty? Nëse ka marrë pjesë si burrë i presidentes, pse ka veshur un iformën?”, ka thënë ajo.

“A është kjo sh kelje e l igjeve? A është shk elje e Ku shtetutës?”, ka thënë ajo.