“Helmoi vjehrrën, ja sa vite burg u dënua nusja Rrëfimi te hoxha që zbuloi krimin”

“Helmoi vjehrrën, ja sa vite burg u dënua nusja Rrëfimi te hoxha që zbuloi krimin”

Referuar kërkesës për gj ykim, në banesën e vik timës, në dhomën e gjumit të Lamit, është ko nstatuar perdja e dritares së bashku me shk opin e saj prej druri, të rënë nga njëri/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet.

krah në dysheme, në fundin e dhomës ndodhej një b idon uji 10 litërsh dhe një shishe plastike, si dhe njëri nga s irt arët është gjetur i dë mtuar/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet.

R eferuar kërkesës për gj ykim, në banesën e v ik timës, në dhomën e gjumit të Lamit, është kon st atuar perdja e dritares së bashku me sh kopin e saj prej druri, të rënë nga njëri krah në dysheme, në fundin e dhomës ndodhej një bi don uji 10 litërsh dhe një shishe plastike, si dhe njëri nga si rt arët është gjetur i dë mtuar/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet