Djemtë e axhës e bëjnë për spital “Njeriun ujk”

Djemtë e axhës e bëjnë për spital “Njeriun ujk”

Një p ërleshje fiz ike ndodhi në Osekhilë të Gjakovës, por janë dy ve rsione që jepen nga të pë rfshirët në të, ani se të gjithë janë anëtarë të një familjeje.

Në fakt, aty më së ke qi ka pë suar, Hysni Rexha, një ent uziast i zbutjes së kafshëve, që në Kosovë njihet si “Njeriu Ujk”.

Duke e prezantuar vetën si v iktimë të ra stit, ky e ftoi Klan Kosovën ta vizitojë dhe pohoi se kushërinjtë e r r ahën për shkaqe xhe lozie. Por, i njëjti kërkoi më pas që të mos përdoret deklarata e tij, meqenëse televizioni e kontaktoi edhe palën tjetër, që ka rr ëfim tjetër për ra stin.