Cili politikan ka gruan më të bukur, VOTO: 1, 2, 3 apo 4…

Cili politikan ka gruan më të bukur, VOTO: 1, 2, 3 apo 4…

Në shumicën e kohës jemi mësuar t’i shohim politkanët tanë në je tën e punës, por edhe nga ana familjare ata janë të përkushtuar, ku në çdo ev ent paraqesin bashkëshortet e tyre. / Hap Pamjet Eks.kluzive pasi ta tejkalosh marketingun Në vazhdim media ju sjell disa nga politikanët në krah me bashkëshortet e tyre bukuroshe. Hap Pamjet Eksk.luzive pasi ta tejkalosh markentingun