Populli serb të zbresë me këmbë në tokë, S’ka më “Serbi të madhe” si në kohën e Car/Dushanit

Populli serb të zbresë me këmbë në tokë, S’ka më “Serbi të madhe” si në kohën e Car/Dushanit

Kisha dhe shteti i Malit të Zi janë në p resion per manent nga kisha u zur patore serbe e cila jo vetëm se mohon egzistencën e kishës së Malit ë Zi por edhe të vet shtetit.

M etropolit i Kishës Ortodokse Malazeze, Mirash/Dedeiq, thotë se as Serbia dhe as S PC (Kisha Serbe) nuk janë pajtuar me atë që që Mali i Zi është një shtet i pa varur.

Dedeiq duke folur në TV-në lo kale nga Zagrebi Z1, tha se një l uftë ci vile do të sh përthejë në Mal të Zi nëse ndryshohet L igji Ko ntestues i Lirisë së Fesë.

Dedeiq tha se gjithçka që po ndodh në Mal të Zi sot nuk ka asnjë lidhje me li gjin e diskutueshëm për fenë, por qëllimi është që të rrë zohet qeveria në Mal të Zi dhe t’i dorëzohet shteti “krahut të Serbisë dhe Kishës Ortodokse Serbe”.

Ai ,Dedeiq mburret me faktin se ishte i vetmi pe shkop ortodoks, që vendosi një kurorë dhe iu dha nde rim vi ktimave të ag resionit të madh serb në Vukovar, dhe foli për miqësinë e madhe dhe të ngushtë midis Malit të Zi dhe Kroacisë, e cila, tha ai, nuk ishte nga dje, por daton nga me sjeta.

Ai tha se Serbia ishte një f aktor de st abilizues dhe se popullit serb duhet t’i kërkohet të zbresë në tokë sepse nuk ka më një “Serbi të madhe” siç ishte në kohën e Perandorit Dusan“.