Melaim Zeka i del në mbrojtje Enkeleda Kaрedanit: Video në Tik/Tok? Mund t’i bënte edhe gruaja ime

Melaim Zeka i del në mbrojtje Enkeleda Kaрedanit: Video në Tik/Tok? Mund t’i bënte edhe gruaja ime.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Gazetari Milaim Zeka i ka konsideruar të tepërta re agimet në rrjetet sociale dhe jo vetëm në lidhje me videot e publikuara të kry egjyqta res Enkeleda Kapedani, e cila ‘sfilonte’ në korridoret e Gjy katës së Elbasanit teksa dhe këndonte këndën “Mafia”. I ftuar në “Shqipëria Live”, Zeka tha se vetëm shqiptarët të su llen kur ti r rëz ohesh.
Sipas Zekës, gjy qtarja ka bërë disa veprime që do t’I bënte edhe gruaja apo vajzat e tij. Zeka shtoi se pr oblem duhet të jenë vendimet që merr gj yqtarja dhe jo këto video.

Pjesë nga biseda:

Milaim Zeka: Kali është kal, por kur rrë zohesh para tij, asnjëherë nuk të s ulet. Ose ulet dhe ai, ose ngrihet me këmbë lart. Vetëm shqiptarët i hi dhen mbi shpinë një njeriu të rr ëzuar. Gj yqtarja në fjalë ka bërë një veprim që mund ta bënte edhe gruaja ime, vajzat e mia. Të gjithë kemi jetën tonë pr ivate.
Erjona Rusi: Vajzat e tua nuk janë gj yqtare…Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Milaim Zeka: Ministria e Drejtësisë rea gon me një deklaratë Tik/Toku, ç’i hyn në punë kjo gjë mi nisters.
Erjona Rusi: Jo ajo ka thënë se nuk i komenton videot, por ka shtuar se Ka pe dani po he tohet për li rimin e një të dën uari..
Milaim Zeka: Pse tani dolën këto sk andale…? Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…