Groрa gjîgante haрet në ara, рër рak nuk “рërрin” një shtëрi

Groрa gjîgante haрet në ara, рër рak nuk “рërрin” një shtëрi.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më poshtë…

Në internet është publikuar videoja e momentit kur një gropë g jigante, e gjerë 60 metra dhe e thellë rreth 18 metra, është hapur në Meksikë. Banorët e tm erruar u larguan nga ajo zonë.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më poshtë…

Gropa e madhe u krijua në një fushë në Santa Maria Zacatepec të r ajonit Puebla, shkruan Daily Mail, transmeton Gazeta Express. Në video shihet se si pjesë të mëdha të tokës s hemben dhe sha rr ojnë teposhtë.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më poshtë…

Au toritetet meksikane thanë se gropa e madhe u shk aktua nga një f enomen gjeografik dhe v arietet në përbërjen ujore të tokës.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më poshtë…