Ѕhkoi në Turqi рër të mbjellur flokët por ѕh0kohet nga rezultati

Ѕhkoi në Turqi рër të mbjellur flokët por ѕh0kohet nga rezultati

Një djalë i ri britanik ka treguar se si ai mbeti me plagë në kokë, pasi kishte bërë një tentim për transplantim flokësh në Turqi.
I riu në fjalë tentoi të kursente para nëpërmjet tr ansplantit në Turqi, i cili pagoi rreth 1,500 euro, gati sa gjysma e çmimit të kryerjes së një ndërhyrjeje të tillë në Angli.

Luke Horsfield, 26-vjeçar, teknik i teknologjisë informative me profesion, ishte i sh qetësuar me gjendjen e flokëve të tij dhe gjeti një ki nikë në Turqi.Megjithatë, disa muaj pas op eracionit rreth gjashtë orësh në dhjetor të vitit 2018, flokët e tij jo që nuk rriteshin, por ai pë soi edhe d ëmtime.Ai ka bërë një pa ralajmërim, duke thënë që duhet pasur kujdes me një process të tillë.Ju ft0jmē të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…