Рiреro na рaralajmëon: Nuk ka mbaruar akoma aѕgjë!!

Рiреro na рaralajmëon: Nuk ka mbaruar akoma aѕgjë!!

Mj eku infe ksionist Pëllumb Pipero, i cili gjatë një viti pa ndemie ka përcjellë nota o ptimiste ka bërë thirrje të mos jemi e u f o r i k ë akoma për fundin e pa ndemisë.

Verën e parashikon të qetë, por u kërkon qytetarëve kujdes, pasi nuk dihet ende sjellja e virusit pasi ka ende paqartësi në lidhje me m utacionet e tij.
Që nga e premtja nuk ka pasur p acientë me C0vid që kanë kërkuar të shtr ohen në shërbimin in fektiv dhe numri i të sht ruarve është i ulët.

R aste që pr eken nga К0vid do të ketë edhe gjatë verës, po kështu shtatori pritet të sjellë një valë tjetër të përhapjes së infeksionit, por numri i lartë i personave që e kanë kaluar C0vid, si dhe numri i personave të vaksinuar do të f renojnë sht rimet në sp itale dhe h umbjet e je tëve.