Ka ѕhрenzuar mbi 45 mijë euro në 0рeraсione, thotë se tani ka “fуtуrën рerfekte”…

Ka ѕhрenzuar mbi 45 mijë euro në 0рeraсione, thotë se tani ka “fуtуrën рerfekte”…

Fulvia Pellegrino de Peveragno ka shp enzuar shuma të madha parash për të bërë ope racione.

Ajo ka nisur të bëjë ope cione plas tike që kur ka qenë 15 vjeçe.

Fulvia që atëherë ka bërë shumë op eracione për të arritur “fytyrën perfekte”.

Tani ajo është 40 vjeçe, por ka harxhuar më shumë se 46,000 euro për të pasur atë që sipas saj ajo e quan fytyrën per fekte.

Ajo ka bërë 150 inj eksione të buzëve dhe mollëzave, katër i mplantime të g jirit dhe dy grupe të l iposuksionit.

Theksojmë këtu se Fulvia ka ardhur në jetë si burrë, por që 15 vjeçe si thotë ajo ka dashur të jetë femër dhe ndaj ka bërë aq shumë ndërhyrje.

Pas o peracionit të saj të fundit në vit he, ajo nuk ka ndërmend të ndalet këtu dhe planifikon ndërhyrje të tjera për të marrë rezultatin që im agji non.

Ajo tani ka një partner, por ai thotë se lidhja e tyre po ndryshon shumë prej fa ktit se ajo do të bëj edhe më shumë ope racione të tjera.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…