Çdo qytetarë i Kosovës duhet t’i gëzohet këtij lajmi.

Çdo qytetarë i Kosovës duhet t’i gëzohet këtij lajmi.

ASNJË RAST I V DEKJES, 5 RASTE POZITIVE DHE 184 TË SHËRUAR NGA K0VíD-19!

Gjatë 24 orëve të fundit, në L aboratorin e Míkrobíologjísë M olek ulare në IK ShPK dhe la boratoret p rivate me metodën R T-P C R, si d he l aboratoret publike dhe pr ivate me m etodën R AT, janë testuar gjithsej 2.007 m ostra të marra nga Sh SK UK dhe gj urmimi i kontakteve të ra steve në terren, prej të cilëve rezultojnë 5 ra ste pozitive.

Brenda 24 orëve nuk është ra portuar asnjë r ast i v dekjes me S.A.R.S KoV-2 pozítiv.
JU FT0JMË TË ND1QN1 V1DE0N MË P0SHTË…