Me lòt në sy, Shqipja rrëfen dhùnën nga ish bashkëshorti: Më kanë rràhùr dhe persona nga familja e tij.

Me lòt në sy, Shqipja rrëfen dhùnën nga ish bashkëshorti: Më kanë rràhùr dhe persona nga familja e tij.

Shqipja tregon mes lo tësh d ivorcin nga ish bashkëshorti dhe dhu nën që pë rjetoi për vite me radhë prej tij.

Në takimin me Rolandin, ka rrëfyer se si ndodhi di vorci pasi babai i saj nd ërroi je të. Ajo ishte me tre fëmijë dhe e pati të v ështirë sepse nuk mori pr onë dhe u kthye sërish tek prindërit.

Shqipja: Kur jam di vorcuar më ka rënë qielli mbi kokë. Kur e kujtoj, e di unë si e kam p ërjetuar. Isha me tre fëmijë, dy vajza dhe djalin më të vogël. Më ka us htruar edhe dhu në pas lindjes së vajzës së parë. Ishte i dhu nshëm dhe nuk e dija pse ishte. Që aty duhet të pritej shi riti, por unë isha fëmijë, pa mbush unë 16, ai pa mbushur 18. Pas gj yqit, më çuan tek prindërit e mi se nuk më që llonte asnjë metër katror pronë. Më lejuan të mbanim vetëm djalin. Pas pak kohe, më vd iq edhe babai.

Kam jetuar me dhu në që pasi u bë vajza 1 vjeç, më ka gj uajtur im shoq. Më pas më ka gj uajtur dhe një person në familjen e tim shoqi. E kam dashur dhe më donte e nuk e mendoja që të shkoja në shtëpinë e prindërve. Këtë më thotë dhe im bir që më thotë pse vazhdove e bëre fëmijë të tjerë. Kam shkuar dhe në polici e kam r aportuar për vëllain e tij dhe jam dhu n uar sërish. Vjehrrit e mi kanë qenë të mrekullueshëm, ama vazhdoi keq keq keq sa… Kur vd iq im atë, më solli fletën për tu di vorcuar.

Rolandi: Po tani është martuar?

Shqipja: Fill pas ndarjes, mësova se kishte lidhje me nusen e shokut. Më pas u martua me një zonjë, ajo më ka folur në fillim, kemi pirë kafe dhe është shumë zonjë. Më respekton dhe e respektoj.

Më pas tregoi historinë e tr ishtë me motrën e ndj erë, e cila është ndarë nga jeta sepse është mb ytur dhe ka humbur kontaktet me djalin e saj.

Shqipja: Pas vd ekj es së motrës, i thamë që motra nuk jeton, është mby tur dhe shpresoj që djali të jetë gj allë se nuk kam folur dhe nuk e di ku është.