Zot bekoji këto dy shqiptarë/ Bëjnë gjestin super bamirës: Kemi ndihmuar 30 fëmijë të lënë në rrugë, ne i duam ata…

Zot bekoji këto dy shqiptarë/ Bëjnë gjestin super bamirës: Kemi ndihmuar 30 fëmijë të lënë në rrugë, ne i duam ata…

Zefi dhe Bora, janë çifti i cili është përkujdesur për 30 fëmijë të b raktisur. Për familjen bujare nga Gjakova, n acionaliteti dhe përkatësia fetar e fëmijëve të strehuar nuk ka aspak rendësi, për çiftin në fjalë nuk është pr oblem as përkujdesja ndaj fëmijëve me n evoja të ve çanta.

Aktualisht në këtë familje i str ehuar është një fëmijë rom, të cilin një punëtor i qendrës so ciale në Gjakovë, e kishte gjetur në gje ndje të r ënd shëndetësore.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…