Paralajmëron Vali Соrleone: Një víruѕ tjetër edhe më i rrezíkѕhēm mund të ndodh.

Paralajmëron Vali Соrleone: Një víruѕ tjetër edhe më i rrezíkѕhēm mund të ndodh.

King Valentino Corleone është liruar para disa ditësh nga para bu rgimi dhe në një intervistë eks kluzive për “Express Rozë”, ka s hp alosur shumë gjëra rreth jetës së tij pri vate.

Vali Corleone ka p aralajmëruar se pas vir usit К0VID mund të vijë edhe një virus tjetër edhe më i rrez ik shëm se ko rona virus.

Përgjigjen e plotë se kur do të përfundoi pandemia e ko rona vi rusit dhe para l ajmërimin për një virus të ri, mund ta ndiqni në videon e mëposhtme nga minuta 12:00.