O Zot sa dhímbje e madhe për nënën e tij, i riu gjendet i mbytŭr/ S’do i shohë më familjarët e tij.

O Zot sa dhímbje e madhe për nënën e tij, i riu gjendet i mbytŭr/ S’do i shohë më familjarët e tij.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Një person është mby tur në p ortin e Durrësit këtë të dielë, ndërsa t rupi i tij është ko nstatuar nga P olicia k ufitare.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Burime jozyrtare bëjnë me dije se personi që ka hu mbur j etën është një shtetas i huaj, d yshohet sirian.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Në një foto që është bërë publike nga mediat, vik tima shihet me çantën e shpinës në kurriz, në përpjekje për t’u larguar nga Shqipëria.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…