Binjakët nga Prizreni që zëvendësojnë njëri-tjetrin në takimet me vajza

Binjakët nga Prizreni që zëvendësojnë njëri-tjetrin në takimet me vajza

Të dy janë identikë, përveç kësaj ata kanë edhe profesion të njëjtë. Binjakët nga Prizreni i dallon vetëm mb ajtja e flokëve nga anët e kundërta.

Blendi dhe Genti rrinë bashkë çdo ditë, si kur lindën 31 vite më parë. Ata thonë se janë të bekuar dhe i shf rytëzojnë ava ntazhet që ua jep fakti që janë binjakë.

Ata thonë se punojnë edhe në profesionin e njëjtë, të dy janë juristë.

“Vëllau pak heziton të dalë me vajza, ky heziton dhe ka e mocione kur flet me vajza, kështu që unë shpesh marr detyrën të dal dhe të flasë me to”, thotë njëri nga ta për ATV.Ju ft0jmë tē nd1qn1 v1de0n më p0shtë…