Kosovarët janë populli ndër më të lumturit në botë…

Kosovarët janë populli ndër më të lumturit në botë…

Kosova është renditur e 33-ta në gjithë botën në Indeksin Gl obal të Lumturisë, që e ka përpiluar Organizata e Kombeve të Bashkuara.

Ndërsa në Gadishullin Ballkanik e ka përpara vetëm Slloveninë që zë vendin e 29-të, njofton Klan Kosova.

Niveli i lumturisë te kosovarët është 6.3 nga 10 shkallë sa ka ra porti.

Këtu përfshíhen jeta e shëndetshme, bujaria, liria për të zgjedhur, mbështetja sociale e përshtypjet për k o rrupsionin.

Njerëzit më të lumtur në botë kanë dalë të jenë finlandezët.

Në përgjithësi, aut orët e ra portit thonë se njerëzit janë pë rmbajtur emocíonalísht nga ndikimi i pand emisë C0VíD-19.

“Kemi bërë dy lloje pyetjesh. Një për je tën në përgjithësi dhe tjetrën për gj endjen emocíonale, s tresin, a nk thin. Ajo që kemi vërejtur është qëndrueshmëria e njerëzve, megjithëse ne jemi akoma në mes të një kríze të thellë”, thotë Jeffrey Sachs, bashkautor i Ra portit Botëror të Lumturisë.

Shtetet e Bashkuara të Amerikës sivjet janë radhitur në vendin e 19. Ndërsa Shqipëria është e 93-ta sa i përket lumturisë së banorëve të saj.