Serbia në “Panikë“ nga kjo qe tha historiani serb për “Shqiptarët dhe Amerikanët“!!

Serbia në “Panikë“ nga kjo qe tha historiani serb për “Shqiptarët dhe Amerikanët“!! JU FT0JMĒ TĒ ND1QN1 V1DE0N MË P0SHTË…

Jovan Deretiq, i cili në me.diumin e Beogradit “srbija danas” për.shkruhet si “historian kotravers”, në një bisedë për këtë portal, ka thënë shumë fjalë f.yese ndaj shqiptarëve.

“Është vetëm një zgjidhje për Kosovën.JU FT0JMĒ TĒ ND1QN1 V1DE0N MË P0SHTË…

Do ta njohim Kosovën ashtu si është, krahinë au tonome si pjesë për.bërëse e Serbisë.JU FT0JMĒ TĒ ND1QN1 V1DE0N MË P0SHTË…

Nëse shqiptarët nuk e pranojnë këtë, atëherë mbetet zgjidhja tjetër: Ajo është l fta.JU FT0JMĒ TĒ ND1QN1 V1DE0N MË P0SHTË…