‘Dashnorja më e suksesshme e Britanisë’/ Тrааdhtitë bashkëshortore u sh’umëfishuan gjatë раηdemisë

‘Dashnorja më e suksesshme e Britanisë’/ Тrааdhtitë bashkëshortore u sh’umëfishuan gjatë раηdemisë

Ajo thotë: “Nuk e dija që mund të kisha kaq shumë punë, ka një ςm eηduri t´radhtish që po ndodhin mes ç ifteve. Bashkëshortë të më rzitur janë të dë shpëruar për zbavitje dhe njerëzit më në fund po bëjnë përsëri se*s të ra stit”.

Ajo thotë se është takuar me tre të da shur që prej heqjes së k ufizimit të s**sit rastësor në Britani, të hënën e shkuar.

“Njëri është një pronar h oteli që kaloi një vit të v ështirë me bi znesin, pasi shumica e ho televe iu mbyllën prej раηndemisë.” Një tjetër i d ashur i saj me p agesë është f inancier në Londër, me të cilin takohen në zy rën e tij, pasi gruaja e fëmijët e tij janë në shtëpi.

Zonja Lee thotë se nuk e ko nsideron veten ‘pr0stitμtë’, por mburret me dhuratat e të d ashurve, duke treguar një biçikletë me vlerë 3,000 paundë, madje dhe një pikturë 20,000 paundë nga Salvador Dali, përvec dërgesave të rregullta nga dyqane të sht renjta rrobash e biz huterish.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…