Ѕi ta kuрtoѕh që ajo do të bëjë ѕ*kѕ me tу ра të thënë aѕnjë fjalë.

Ѕi ta kuрtoѕh që ajo do të bëjë ѕ*kѕ me tу ра të thënë aѕnjë fjalë.

Si ta dallosh që ajo do se ks me ty pa të thënë që do se ks me ty? S’ka asnjë opsion tjetër veçse të lexoni gjuhën e tr upit dhe sjelljet e saj gjatë mbrëmjes! Ek z istojnë sinjale që tregojnë se ato po ju ftojnë në dhomën e tyre të gj umit, ose po vetëftohen në tuajën.

Po ekspozon veten.
A ka treguar shumë lëkurë? Kur ti e shikon ng re pak fustanin. Është e qartë që ka interes për ju.

Të prek gjatë gjithë kohës.

Nëse kërkon kon t akt fizik, të sht rëngon dorën pak më gjatë, të p rek bi cepsin e krahut. Këto janë të dhëna. Mb athjani të dy, çfarë po prisni?

Sytë e saj rrotullohen gjithandej.
Kjo është pjesa më e n dërlikuar. A rma tosuni me buzëqeshjen tuaj vr asëse dhe vet besimin. Nëse sytë e saj nuk janë kurrë të f okusuar në një vend ndërsa qëndron në tavolinë përballë me mikeshat, për kundrazi, hera-herës ju shikon: Kjo do të thotë se është e interesuar.

F lirton me këdo që i buzëqesh në bar.
Duhet të tregoheni të vëmen dshëm me përgjigjet që i jep një djali. I buzëqesh të gjithë atyre që e nga cmo jnë, fl irton? Këto janë shenja, merrini seriozisht.

Flokët e saj janë të mbushur me se krete.
Si të s iguroheni që ajo është gati për të kaluar në nivelin tjetër. Po luan me flokët? Nëse po, ti djalë i dashur mund ta kesh një mundësi.

Po të zhve sh me sy
Ajo nuk t’i ndan sytë. Të sheh ty, kraharorin, mbase lëviz sytë pak më poshtë. Tani është radha jote të fl irtosh me sy. Trego çfarë di të bësh.

Buzëqeshje fl irtuese
Tani që mbaruat së z hve shuri njëri-tjetrin me sy, buzëqeshi. Jo atë buzëqeshjen tënde krenare, por një ft uese. Nëse je me fat, ajo mund të jetë e jotja.