Vallahi me një vakt kemi pasur marre, menxi se u martu njeri..

Vallahi me një vakt kemi pasur marre, menxi se u martu njeri..

89 vjeçari i cili tregon për sf idat deri sa e mori gruan që deshi.

Ai tregon për kohën e atëhershme si kan ndodhur martesat, edhe me një tregim shumë interesant tregon se si kunata i a ofroi motrën për grua.

Në vazhdim ndiqni emisionin e plotë:Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0b më p0shtë…