Sh0kon këngëtarja shqiptare, e thotë hapur se nuk beson në Zot

Sh0kon këngëtarja shqiptare, e thotë hapur se nuk beson në Zot

Eneda Tarifa ka d eklaruar se nuk beson në Z ot. Eneda Tarifa fituesja e ‘Këngës Magjike 2019’ me këngën ‘Ma zgjat dorën’ ka nd arë me p ublikun diçka që nuk kemi ditur më parë, këngëtarja qenka a teiste. Në një intervistë me ‘T empora’ ajo d eklaroi se nuk beson në Z ot nga min 17:25 degjojeni./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet.

Në m omentin kur u pyet për k ompozitorin e këngës ‘Ma zgj at dorën’, Florin, ajo tha: M egjithëse nuk besoj në Zot, të dhëntë je ta fuqi dhe en ergji për të lënë dhe për të bërë këtë art që bën ti, këngë të mr ekullueshme./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet.

Eneda Tarifa ka d eklaruar se nuk beson në Z ot. Eneda Tarifa fituesja e ‘Këngës Magjike 2019’ me këngën ‘Ma zgjat dorën’ ka nd arë me p ublikun diçka që nuk kemi ditur më parë, këngëtarja qenka a t e iste. Në një intervistë me ‘T empora’ ajo d eklaroi se nuk beson në Z ot nga min 17:25 degjojeni.Në m omentin kur u pyet për k ompozitorin e këngës ‘Ma zgj at dorën’, Florin, ajo tha: M egjithëse nuk besoj në Zot, të dhëntë j eta fuqi dhe en ergji për të lënë dhe për të bërë këtë art që bën ti, këngë të mr ekullueshme./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet…