Rrėfimi i Nënës për fëmijën 5 vjeç, të cilin e v’ranë serbët në vitin 1999

Rrėfimi i Nënës për fëmijën 5 vjeç, të cilin e v’ranë serbët në vitin 1999

Në Kosovë, sipas të dhënave të ve rifikuara, gjatë l u ftës prej 1 janarit 1998 deri 14 qershor 1999 (v ra sjet në Pejë dhe Mitrovicë) janë regjistruar dhe id entifikuar 11.738 shqiptarë nga të cilët 9.478 cívil ( fëmijë, femra , plaka, pleq dhe të rrítur të papërfshírë në l uftë ) apo 77.4 për qind cívílë dhe 2.260 apo 22,6 % persona të përfshírë në l uftë me ar më në dorë.

Kjo grua e p ërjetoi më së ke qi, Dëgjojeni h istorinë e saj që ta rr ëqethë sh pirtin.