Ishte duke РRlTUR autobusin, Gjermani e bën “quII” Shqiptarin, por НABlT me veprimin e tij më pas.

Ishte duke РRlTUR autobusin, Gjermani e bën “quII” Shqiptarin, por НABlT me veprimin e tij më pas.

Në jetë p ërballemi me shumë gjera e ka ditë që ato nuk na ecin fare mirë, dhe kështu e ka pë suar një Shqiptar i cili jeton ne Gjermani duke u ber “quII” nga një Gjermran.

Shqiptari ishte duke pritur për autobusin e ti dhe papritur vjen një veturë e tipit audi dhe kalon ne pe llgun me uje qe është afër djaloshit shqiptar i cili ka ngelur i befasuar nga kjo ng jarje e pa k endeshme.

Por e rëndësishmja e kësaj është se Gjermani ndali veturën dhe i kërkoj falje djaloshit..Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…