Ç’ро ndodh?! Minjtë рu’ѕhtojnë rrugët e Auѕtralisë

Ç’ро ndodh?! Minjtë рu’ѕhtojnë rrugët e Auѕtralisë

Australia është duke u pë rballur me një si tuatë të pazakontë sa i përket shtimit të numrit të minjve vë vend. Mijëra fermerëve u janë shk atë rruar të mbjellat, ndërsa të tjerë refuzojnë të merren me bujqësi aktualisht deri në përfundimin e asaj që qeveria australiane e ka quajtur “murtaja e minjve”.

Miliona minj janë për hapur në të gjithë Australinë lindore duke te rr or izuar qytetarët. Gjithashtu, ra portohet se shumë minj kanë ka fshuar edhe p acientë në disa sp itale. Au toritetet i tr emben gjithashtu shpërndarjes së sëm und jeve nga minjtë e shumtë që gjenden në vend.

Pronarët e restoranteve janë detyruar të hedhin sasi të mëdha ushqimi. Kjo nuk është hera e parë që Australia g oditet nga “murtaja e minjve”. Në vitin 1993, minjtë shk aktuan dë me rreth 96 mln dollarë në atë kohë.Ju ft0jmë të nd1an1 v1de0n më p0shtë…