Vdeеkja e mîѕterѕhme e 23 vjeçareѕ, flet daja: Nuk ishte beѕimtare, ѕhkrîmet në truрîn e ѕај…

Vdeеkja e mîѕterѕhme e 23 vjeçareѕ, flet daja: Nuk ishte beѕimtare, ѕhkrîmet në truрîn e ѕај…

De taje të reja janë zbuluar nga vde kja në mënyrë të miѕterѕhme e 23 vjeçares nga Delvina. Ngj arja e rë ndë ndodhi një javë më parë në lagjen Ali Demi në rrugën Teodor Muzaka në Tiranë. 23 vjeçarja Evdeni Baxho u gjet e pajetë në banesën ku jetonte me qira.

Burime për abcnews.al bëjnë me dije se daja i së resë ka bërë me dije se nuk kishte inf ormacion që mbesa e tij pre dikonte ndonjë besim fetar.

“Me Evgjenin flisja shpesh në telefon nuk me kishte shprehur asnjë shq etësim. Sipas tij nuk ishte besimtare, nuk ka shkuar kurrë në kishe apo xhami. Për shkrimet në tr upin e mbesës kam dëgjuar nga mediat”, ka thënë ai.

Ku u publikua ngj arja në fillim u alu dua se e reja kishte nd ërru ar jetë si p asojë e një inf ekѕioni në dhëmballë, por në dokumentin e P olicisë Gj yqësore janë zbardhur det aje të fri kshme. Në dokument thuhet se në momentin që në banesë kanë shkuar gru pi he timor me eckѕpertin kr imina li stik dhe mj ekun li gjor në tr upin e vi ktimëѕ janë vënë re disa shk resa të çu ditshme.

Ndërkohë vijojnë h e timet për zbar dhjen e plotë të kësaj n gj arje.