Fshati nëntokësor, vetëm një muaj të vitit del në sipërfaqe

Fshati nëntokësor, vetëm një muaj të vitit del në sipërfaqe

Ka një numër fshatrash në botë që janë të veçantë për bukurinë e tyre, jetën paqësore dhe natyrën. Por, një fshat në shtetin Goa të Indisë, mund të jetë më i veçanti mes tyre, pasi banorët e saj vazhdojnë të kthehen, edhe pse është z hdukur.

Përkatësisht, fshati është i dukshëm vetëm për një muaj të vitit, 11 të tjerët ndodhen poshtë detit. Cu rdi ndodhet midis kodrave të maleve të Goa Perëndimore dhe lumit Salaulim. Dikur ishte një fshat shumë pjellor në juglindje të Goa, deri në vitin 1986 kur u zh duk plotësisht. Pasi u ndërtua d iga e parë në shtet, fshati u pë rm b yt plotësisht.

Çdo vit në maj uji tërhiqet dhe tregon se çfarë mbetet prej tij sot, raporton B BC. Mbetjet e shtëpive, ndërtesave fetare dhe të tjera dalin në sipërfaqe. Vendi ku u formua fshati, me një popullsi prej 3000 njerëz, ishte shumë pjellor dhe me kultura të ndryshme bujqësore. Ata u rritën kokosi, a rrë-myshku, mango dhe n angka. Hindusët, myslimanët dhe të krishterët jetuan në një vend. Kishte gjithashtu një tempull kryesor, disa më të vegjël, një kishë dhe një faltore myslimane. Gjërat ndryshuan në mënyrë dr astike pasi Goa u çli rua nga portugezët në 1961.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë….