Zvicër: Gruaja me shami shkoi të lahet në pishinë, rojet thirrën polîcinë

Zvicër: Gruaja me shami shkoi të lahet në pìshinë, rojet thirrën polîcinë

Një grua e mbuluar shkoi të lahej në një pishinë në Moos në Solothurn.

Por kjo bëri që pas saj të vijë edhe një patrullë pol icore që ishte thirrur nga rojet e pishinës. Kjo për shkak se gruaja nuk kishte respektuar rregullat e pishinës dhe kishte ardhur e mbuluar.

Në hyrje të pishinës thuhej “Ndalohet veshja e kostumeve të banjos që janë mbi gjunjë”.

Në pishinë lejoheshin vetën veshjet evropiane të banjos.

Kur gruaja me rroba banjo islamike u fut në ujë, rojet e thirrën përsëri duke e ndaluar atë të notojë. Ky r eagim u filmua nga disa persona të tjerë.

Pas një kohe, rojet kontaktuan po licinë. Vetëm atëherë s ituata u lehtësua pak.

“P olicët kanë marrë një funksion të thjeshtë,” thotë Bu cher, zëdhënësi i po licisë në Solothurn.

Pavarësisht nëse bëhet fjalë për san ksione të mëtejshme për shkak të in cidentit, nuk mund të thuhet se është ko mpetencë e po licisë.

“Një urdhër banje nuk mund të zbatohet me l igj.”

Gruaja ishte një mbështetëse e Këshillit Qendror Islamik të Zvicrës (IZRS). Rregullorja në Ba di e bën atë të ndjehet e k ufizuar në lirinë e saj fetare, thotë ajo.