“Një grua del tërësisht ηυdσ në Sheshin Skënderbej gjatë prσttestës kundër dh´υηës ndaj fëmijëve”

“Një grua del tërësisht ηυdσ në Sheshin Skënderbej gjatë prσttestës kundër dh υηës ndaj fëmijëve”

Qytetarët e Tiranës kanë dalë në një marshim pa qësor nga Sheshi Skënderbe, në shenjë kundër ab´uΖimeve se´´uale dhe ab´uΖimit të fëmijëve. Rrugët e kryeqytetit janë mbushur nga qytetarë të shumte që me thirrje të larta në k0rr thërrasin: Edu ko djalin!

Plot me mesazhe dhe pa nkarta kr eative, pr0testës i janë bashkuar edhe fëmijjë të vegjjël. Në sy mes pr0testuesve ka rënë një grua tërësisht e Ζh´veshur që në duar mbante një p ankartë. Ajo ka hipur mbi njërin nga stolat e sheshit krenare, tërësisht ηυd0.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…