“Nëna u merr jetën 3 fëmijëve të saj të vegjëlJam shumë sëmurë, do t’i marr me vete fëmijët”

“Nëna u merr jetën 3 fëmijëve të saj të vegjël Jam shumë sëmurë, do t’i marr me vete fëmijët”

Një nënë, në Britaninë e Madhe, mb yti tre fëmijët e saj, sepse mendonte se së mundja e saj me ndore do t’i linte “të dë mtuar” dhe të paaftë për të bërë një jetë të shëndetshme dhe normale, ka dëgjuar Gj yka ta P enale Qendrore.

Deirdre Morley, 44 vjeç, nga Parson’s Court, Newcastle, la dy shënime në shtëpi duke thënë “Më fa l” p asi mori je tën e C onor, nëntë vjeç, Darragh, shtatë vjeç dhe tre-vjeçares Carla McGinley.

Ng jarja ka ndodhur në 24 janar të vitit kaluar.