Ja arsyeja se pse femrat BËRTÅSlN kur bëjnë s*ks dhe…!!

Ja arsyeja se pse femrat BËRTÅSlN kur bëjnë s*ks dhe…!!

Se.ksi është një prej kë naqësive më të mëdha të jetës, ku piku i kë naqësisë ndodh me arritjen e o rg.azmës. Kemi menduar gjithmonë se femrat ulë.rasin in stinktivisht gjatë ra portit s.eksual, me arritjen e kul mit të kë naqësisë./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet.

Në të vërtetë një studim i pu.blikuar në revistën shkencore “Archives of Se.xua.l Behavior” ka zb.uluar se nuk ekziston asnjë lidhje…/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet.

Se.ksi është një prej kën aqësive më të mëdha të jetës, ku piku i k ënaqësisë ndodh me arritjen e or g.azmës. Kemi menduar gjithmonë se femrat ulë.rasin in stinktivisht gjatë ra portit s.eksual, me arritjen e ku lmit të kë naqësisë.Në të vërtetë një studim i pu.blikuar në revistën shkencore “Archives of Se.xua.l Behavior” ka zb.uluar se nuk ekziston asnjë lidhje…/Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet…