Njëra nga Kosova e tjetra nga Shqipëria, njihuni me pîlotet që po lavdërohen nga SHBA’ja

Njëra nga Kosova e tjetra nga Shqipëria, njihuni me pîlotet që po lavdërohen nga SHBA’ja.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Valdeta Mehanja dhe Armela Murati, janë dy pîlotet që po lavdqrohen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

“Njihuni me të “parat” të cilat po bëjnë hapa përpara drejt barazisë. T o g e r j a e 2-të Valdeta Mehanja (majtas), pi lote he likopteri me Reg jimentin e Avi acionit 1-131 nga G arda Ko mbëtare e A labamës dhe shqiptare e lindur në Kosovë, bisedoi mbi ngjashmëritë midis tyre me pi loten e he likopterit të parë shqiptare femër, T o g e r e n e 2-të Armela Murati, në aerodromin e Fa rkës në Shqipëri, ndërsa marrin pjesë së “bashku në #DefenderEurope 21”. D EF ENDER-Europe 21 nx it ndërveprimin midis al eatëve të N ATO-s dhe vendeve partnere”, thuhet në shkrimin e ambasadës.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…