Hajde beqar ku jeni se këtu S’ka burra, ky shtet ofron 5 mijë euro për “lënë shtatzënë” vajzat

Hajde beqar ku jeni se këtu S’ka burra, ky shtet ofron 5 mijë euro për “lënë shtatzënë” vajzat

ShlK0 tek Linku Blu me posht dhe merr pamjet ne vazhdim:

Si është një shoqëri pa martesë? 40% e foshnjeve të lindura jashtë martese, është një re kord që e mban Amerika. Ajo qëndron afër mesit të pa ketës g lobale në këtë kategori.Turqia kon servatore është mbrapa me një përqindje të vogël prej 3%. Dhe kombi në kr ye të listës? Udhëheqësi botëror për nënat e vetme? Është Islanda.

Më shumë se dy të tretat e foshnjave Islandeze, 67% janë të lindur nga prindërit që nuk janë të martuar. Kjo mund të jetë një dallim në të gjithë botën. Por në vendin e v ikingëve, kjo është një pikë krenarie.Ishulli mund të jetë përmirësuar nga tr azirat por është shoqëria më fe mi niste në planet. Me rreth 320,000 qytetarë, Islanda ka më pak njerëz por më shumë a kullnaja, ujë të pastër e të freskët.

Por pro blem mbetet li ndshmëria, e cila është shumë e ulët. Për këtë, prej disa vitesh qeveria e Islandës ofron të ardhura mujore në masën e 5 mijë eurove, për të gjithë ata meshkuj që vendosin të martohen me femrat që kanë shtetësi islandeze.Arsyeja? E thjeshtë, shteti ka vetëm 320 mijë banorë dhe pjesa më e madhe e tyre janë mbi 40-vjeç, ndaj vendi po p ërballet me një k rizë të vërtetë de m ogr afike…