“Drama e adolеѕhenсëѕ së reрerit GetinjoAbооrtoi fëmijën që рriѕnim dhe iku”

“Drama e adolеѕhenсëѕ së reрerit GetinjoAbооrtoi fëmijën që рriѕnim dhe iku”

Reperi i njohur, Getinjo, ka rrë fyer mbrëmjen e djeshme disa ngja rje nga je ta e tij që deri më sot i kanë ditur vetëm të afërmit. I ftuar në r ubrikën “5 data” në “Prive”, ai komentoi datat që kanë shënuar në je tën e tij, ku veçoi vitin 2011.

Ky vit përkon me publikimin e këngës së parë me videoklip. Brenda kësaj kënge ka një hi stori shumë pre këse që lidhet drejtpërdrejtë me j etën e reperit.

Ai është shprehur se kënga tregon hi storinë e dashurisë me një vajzë, e cila mbeti sht atzënë. Për arsye të panjohura ata të dy të nuk mundën ta vazhdonin r omancën dhe vajza u largua me familjen jashtë vendit, duke ab ort uar edhe fëmijën.

“Është e ba zuar në hi stori të vërtetë. Vetëm shokët e mi të ngu shtë e dinë dhe bëjnë sha ka shpesh me mua dhe më thonë imag jino të vijë një fëmijë të thotë ti je babai im. Atë vajzën nuk e kam parë më kurrë, ka ikur jashtë vendit me gjithë familjen. Ajo e ka a b ortuar fëmijën nga in formacionet që kam. Këtë këngë e kam bërë vetëm për t’ia çuar asaj jo për ta publikuar. Kënga doli pa pë lqimin tim nga studio ku e kisha regjistruar”,-rr ëfeu Getinjo.