Visar Duriqi: Mjaftë mo! Mbulesat islame në shkolla duhet të ndalohen, nuk na duhen!!

Visar Duriqi: Mjaftë mo! Mbulesat islame në shkolla duhet të ndalohen, nuk na duhen!!

Gazetari kontravers Visar Duriqi po thotë se për moslejimin e simboleve fetare, ka një udhëzim administrativ që përcakton një rregull të tillë.

Duriqi mes tjerash de klaron se një ndryshim të këtij udhëzimi po duan ta ndryshojnë vet i mamët ra dikalë siç i quan ai, sipas kërkesave të tyre, njofton Klan Kosova.”Ka një udhëzim administrativ ku nuk lejohen simbolet fetare. Nuk sp ecifikohet veç shamia, por të gjitha si mbolet fetare. Dhe shamia është simbol fetar, pra nuk është diçka tjetër përveç simbol fetar”.

Në të kaluarën ka pasur r aste që kanë shkuar deri në Gj ykatën Ku shtetuese për shkak të këtij udhëzimi”.”Kosova pa rimisht është një shtet s ek u lar. Simbolet fetare duhet të hiqen prej shkollave publike, qoftë simbolet e një feje të caktuar, apo një tjetre. Nxënësit nuk duhet të lejohen sikurse me shami, s’duhet lejuar as me k ryq që të vijojnë mësimet. Deri tani nuk janë bërë publike në media, ra stet kur dikush është pë rjashtuar për kryq”.”Që i bie në një formë se institucionet publike po ju japin material imamëve që të r eagojnë në këto çështje”.”Kemi një udhëzim administrativ, nuk ka rënë nd esh me Ku shtetutën deri tash.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…