Lajm i mirë: Kjo është data kur do të hapen sallat e dasmave në Kosovë.

Lajm i mirë: Kjo është data kur do të hapen sallat e dasmave në Kosovë.

Kryetari i Odës së Hotelierisë dhe Turizmit (OHT), Hysen Sogojeva, drejtori ek zekutiv Visar Demolli, drejtori i estradës Afrim Muqiqi, drejtori i sallave të dasmave, Driton Hoti dhe anëtari i kryesisë Hamdi Bytyqi kanë mbajtur takim me ministrin e Shëndetësisë z. Arben Vitia.

Siç thuhet në një njoftim, në këtë takim u bisedua lidhur me mundësinë e leh tësimit të ma save në se ktorët që i përfshin O HT-ja përfshirë: sallat e dasmave, pishinat, estradën etj.

Vendimi për lehtësimin e ma save në këta se ktorë pritet të merret më 26 maj, ditën kur përfaqësuesit e O HT-së dhe se ktorëve të tjerë do ta zhvillojnë një takim tjetër me ministrin Vitia.

“Përfaqësuesit tanë dolën nga takimi me shumë besim dhe shumë shpresë që muaji Qershor do të na vijë me të gjitha kërkesat tona të apr ovuara, në mënyrë që sa më parë të fillojë sezona edhe për ne!”, thuhet në një n joftim.