“A e la shtatzënë 13-vjeçaren 10-vjeçari del me të në TV dhe presin analizat”

“A e la shtatzënë 13-vjeçaren 10-vjeçari del me të në TV dhe presin analizat”

Para disa ditësh, Rusia u tr.on…dit nga një ngj arje e rën dë. Një vajzë 13-vjeçare kishte mbetur sh tatzënë me një 10-vjeçar. H istoria bëri shumë bu jë pasi ishte e rr.allë.

Por po kaq e rr.allë është edhe ajo që ndodhi në një televizion rus. Të dy fëmijët, Ivani dhe Darya dolën përpara publikut për të folur për h istorinë e tyre përpara një prezantuesi të famshëm.

Aty në studio ata pritën edhe an alizat për djalin 10-vjeçar. Mj ekët thanë se ai nuk është akoma në gj endje të prodhojë sp..e.rm…ë.

Por vajza insiston se ajo ka bërë s.e..k….s me 10-vjeçarin kur mamaja nuk ishte në shtëpi. Ajo thotë se nuk ka pasur partner tjetër.

Një psi kologe që kontrolloi vajzën, thotë se ajo po tregon të vërtetën.

Tashmë pritet të shihet se si do të rrjedhin gjërat. Op inioni mendon se dikush tjetër e ka lënë sh tatzënë vajzën.

Familja e vajzës thotë se ajo do e mbajë beben.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…