Studimi befasues! Ja pse meshkujt preferojnë femrat me te p’asme të mëdha

Studimi befasues! Ja pse meshkujt preferojnë femrat me te p’asme të mëdha

A jeni ku riozë ta zbuloni? P açka modelet e re vistave ata i preferojnë të dobëta, në jetën e vërtetë njerëzit preferojnë ato të ko lme e me forma të the ksuara.

Pse burrat pr eferojnë gratë me forma të ko lme?!

Studimet tregojnë se shumica e burrave që janë të shëndetshëm dhe fi zikisht akt iv zgjedhin gratë me forma kundrejt atyre shumë të dobëta.

E një arsye tjetër është se meshkujt i per ceptojnë f ormat e rru mbulla kosura si një simbol të k apacitetit ri prodhues.

Një studim i k ryer kohët e fundit ka vr ojtuar tr ur in e njerëzve që ishin duke parë fotografi të femrave shumë të holla dhe atyre me forma e të ko lme. Çu dit ërisht, sk animet e tr urit treguan më shumë aktivitet dhe st imulim në disa zo na të tr urit kur burrat shihnin gratë e ko lme.

Gjithashtu shumica e meshkujve pr etendojnë se kanë më shumë vetëbesim në kohën e se.ksit kur janë me femra të tilla.

Qëllimi i këtyre hulumtimeve është të na bëjë të kuptojmë se nuk ka tr up ideal dhe se gratë mund të r elaksohen dhe të mos ndihen keq nëse kanë disa k ilogramë më tepër se pesha normale.

Një femër që e do pamjen e saj… është gjithmonë më e bukur.