Po habit botën/ Gruaja ushqen me gjî të dashurin 12 herë në ditë: Më shumë më shîjon gjatë…

Po habit botën/ Gruaja ushqen me gjî të dashurin 12 herë në ditë: Më shumë më shîjon gjatë…

Lidhja mes një çifti është një gjë shumë e veçantë, por ka edhe ra ste kur një lidhje shk akton po lemika të mëdha. E tillë është edhe hi storia e një çifti që jeton në Amerikë.

Në këtë vend një grua ka treguar se ajo ushqen me gj i 12 herë në ditë burrin e saj. Si tregon ajo e ushqen të dashurin e saj me gj i çdo dy orë. Jennifer, një nënë nga Atlanta, ishte beqare kur mësoi për mar rëdhëniet e të rri turve me g ji përmes një f aqe në internet. Ajo pranon m agj ep sjen që nd jeu kur zbuloi këtë pra ktikë.

Ajo tregon: Kur zbulova lidhjen që ushqyerja me g ji mund të krijonte midis dy personave, unë doja. Gjithmonë më pëlqente të pre kja gji njtë gjatë s*ksit më shumë se çdo gjë tjetër, kështu që e dija që do ta da shuroja ”, tha ajo.

Jennifer më pas u nis për të gjetur një partner i cili do të ishte i hapur për idenë e të pasurit një ma r r ë dhënie të të ushqyerit me g ji në të rritur në si te dhe fo rume të ndryshme takimesh.

Vetëm kur foli për pr aktikën me ish të dashurin e shkollës së mesme, Brad Leeson, që Jennifer më në fund gjeti dikë të hapur ndaj idesë. Ndërsa ish i saj i tha asaj se ai kishte një gjë për gratë me gj*ks të madh, Jennifer sh fr ytëzoi ra stin për të biseduar me të në lidhje me gj i dhënien e rritur.

Për ta korrigjuar këtë, çifti n xiti la kta cionin duke st imuluar g j0ksin e saj. Brad ose th ithi gj i njtë e Jennifer’s të thatë ose i sti muloi ato me një p ompë g jiri çdo dy orë për ta bërë trupin e tij të mendonte se ajo sapo kishte pasur një fëmijë. Jennifer gjithashtu indukton l akt acion duke pirë një in fuzion bimor që besohet se imi ton efektin e h ormoneve femërore dhe nx it prodhimin e qumështit.

Përveç kësaj, në mënyrë që të ishte në gje ndje të përqendrohej në ma rr´dhëniet e saj me g ji për të rri turit, Jennifer mori vendimin për të lënë punën e saj.

“Po bëj një pushim nga puna sepse dua t’i kushtoj gjithçka që kjo ma rrë dhënie të funksionojë,” shpjegoi ajo. I dashuri i saj merret me p alestër dhe thotë se kjo gjë e ka bërë shumë të for të.