Mîlioneri shqiptarë: “Vajza ime mundë të mártohet me një zézak por kurr me një shqiptarë, pîsmîlet”?

Mîlioneri shqiptarë: “Vajza ime mundë të mártohet me një zézak por kurr me një shqiptarë, pîsmîlet”?

Një mi lioner me prejardhje shqiptare që jeton në SHBA e që është i njohur si pronar i shumë ka zinovo dhe ko mpanive të ndryshme për prodhimin e lo jërave të fa tit ka dërguar një porosi shumë të vr.azhd deri tek vajza e tij.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…

Vajza e mi lionerit shqiptar Edlira edhe pse ka qenë në një lidhje me një shqiptarë ajo është detyruar nga i ati i sajë që ta ndërpret li dhjen me shqiptarin.Ju ft0jmë të nd1qn1 v1de0n më p0shtë…