Dënohet me 2 vite burg Ish-Ministri shqiptar i Shëndetësisë..!!

Gjykata ka vendosur arrest me burg për dy vite ndaj ish-ministrit të Shëndetësisë Numan Baliqit.Ky i fundit është shpa.llur fajtor për veprën pe.nale të su.lmit se.ksual në vendin e punës ndaj një 23-vjeça.reje.Sipas aktgj.ykimit të shpallur të enjten nga gj.ykatësi Shaqë Curri, Baliq është dë.nuar me dy vite burgim. Në këtë dë.nim, Baliqit do t’i llogaritet edhe koha e kaluar në parabu.rgim dhe arr.est shtëpiak, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Po ashtu, Baliqit do i ndalohet ushtrimi i profesionit të mjekut në periudhë prej dy viteve.
Po ashtu, ai është obliguar që për shpenzime procedurale të paguajë 50 euro, kurse për fondin e kompensimit të vi.kti.mave të kri.mit shumën prej 30 euro.