Daut Haradinaj: ‘E ndërtova shtëpin 300 mijë Euro me pare b0rxh që mora nga prindët e gruas?’

Daut Haradinaj: ‘E ndërtova shtëpin 300 mijë Euro me pare b0rxh që mora nga prindët e gruas?’

Ag jencia Kucndër K orr upsionit (AKK) ka publikuar deklarimet e pasurisë të zy rtarëve që kanë poste publike. Deputeti i AAK-së, Daut Haradinaj ka deklaruar se ka në pronësi një shtëpi prej 250 metra katror në vlerë prej 195 mijë eurove, që e ka blerë në vitin 2008 me anë të kr edisë dhe hu azimeve./Ju ftojme qe ta hapni maretingun dhe shfaqet lajmi.

Po ashtu, Haradinaj ka deklaruar se ka një shtëpi tjetër në pronësi, prej 360 metra katrorë në vlerë prej 200 mijë eurove dhe se e ka ble rë me të hyra personale.